La Codolada

La Codolada és la selecció de les 9 obres destacades del curs (estiguin publicades aquell any o no) escollides a partir de la seva qualitat i de la rebuda que han tingut quan les hem mediat i apropat als infants i les famílies.

L’elaborem cada final de curs i la distribuïm entre les famílies que han participat de les activitats, en fem difusió a les nostres xarxes i la pengem a la pàgina web.